Новини

eu_bg

12юли ‘18

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 18.07.2018г. в 10:00 часа, в сградата на Паралел ЕАД на адрес гр. Севлиево, ул. Стара планина Но 175, във връзка с приключване изпълнението на проект № BG16RFOP002-1.001-0295-C01 Паралел ЕАД организира заключителна пресконференция на тема:

„Внедряване на иновации за здраве и тонус“

На пресконференцията ще се предостави подробна информация за изпълнените дейности и постигнати резултати по одобрения проект BG16RFOP002-1.001-0295-C01 " Иновации за здраве и тонус " по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията". Проектът е на стойност: 2 989 334,58 лв., от които 1 270 467,18 лв. европейско и 224 200.08 лв. национално съфинансиране. Собствено финансиране от страна на Паралел ЕАД : 1 494 667.31. В рамките на изпълнение на проекта са направени инвестиции в нови машини и оборудване, необходими за внедряване на иновативен продукт , който представлява пълнеж за артикули за съня с увеличена от стандартната дълготрайност, подобрени експлоатационни характеристики, ароматерапия и превенция на съня и е произвеждан чрез безотпадна технология щадяща природната среда. Технологичната разработка за оползотворяване на отпадни суровини от прозиводството е плод от 3 годишен труд на развойния отдел на Паралел ЕАД. Чрез въвеждане на иновативното решение Паралел ЕАД ще постигне още по–високо качество на продукцията и опазване на околната среда. Пресконференцията ще бъде публична

Пресконференцията ще се води от Даниел Димов и Светослав Стефанов - членове на екипа по организация и управление на проекта.

Сподели

Още новини

certifficate

19юли ‘18

Нова успешна сертификация

Паралел ЕАД за пореден път декларира своята ангажираност по отношение на Устойчивото Развитие, при което грижата за Околната Среда е в центъра на управленската политика и корпоративна култура.

project

18юли ‘18

Нов материал, обогатен с билки, пуска в производство „Паралел“

Нов материал, получен от технологичния отпадък при производството на възглавници, матраци и завивки, обогатен със седем вида билки, представиха днес от фирма „Паралел“. Материалът е патентован в българското патентно ведомство и е иновативен не само за Европа, но и за целия свят. А разработването му е дело на екипа по проект "Иновации за здраве и тонус" на ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

parralel_fire_tactik

06юли ‘18

пожаро-тактическо учение в Паралел ЕАД

На територията на фирма Паралел ЕАД в гр.Севлиево се проведе пожаро-тактическо учение със сили и средства на РДПБЗН – Габрово и екипи на фирмата.