Новини

eu_bg

12юли ‘18

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 18.07.2018г. в 10:00 часа, в сградата на Паралел ЕАД на адрес гр. Севлиево, ул. Стара планина Но 175, във връзка с приключване изпълнението на проект № BG16RFOP002-1.001-0295-C01 Паралел ЕАД организира заключителна пресконференция на тема:

„Внедряване на иновации за здраве и тонус“

На пресконференцията ще се предостави подробна информация за изпълнените дейности и постигнати резултати по одобрения проект BG16RFOP002-1.001-0295-C01 " Иновации за здраве и тонус " по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията". Проектът е на стойност: 2 989 334,58 лв., от които 1 270 467,18 лв. европейско и 224 200.08 лв. национално съфинансиране. Собствено финансиране от страна на Паралел ЕАД : 1 494 667.31. В рамките на изпълнение на проекта са направени инвестиции в нови машини и оборудване, необходими за внедряване на иновативен продукт , който представлява пълнеж за артикули за съня с увеличена от стандартната дълготрайност, подобрени експлоатационни характеристики, ароматерапия и превенция на съня и е произвеждан чрез безотпадна технология щадяща природната среда. Технологичната разработка за оползотворяване на отпадни суровини от прозиводството е плод от 3 годишен труд на развойния отдел на Паралел ЕАД. Чрез въвеждане на иновативното решение Паралел ЕАД ще постигне още по–високо качество на продукцията и опазване на околната среда. Пресконференцията ще бъде публична

Пресконференцията ще се води от Даниел Димов и Светослав Стефанов - членове на екипа по организация и управление на проекта.

Сподели