Новини

eu_bg

24февр. ‘17

Пресконференция по проект "Иновации за здраве и тонус"

Паралел ЕАД кани всички заинтересовани страни на пресконференция на тема „Внедряване на иновации за здраве и тонус“

На пресконференцията ще се предостави подробна информация за одобрения проект BG16RFOP002-1.001-0295-C01 " Иновации за здраве и тонус " по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията".   Проектът е на стойност: 2 989 334,58 лв., от които 1 270 467,18 лв. европейско и 224 200,09 лв. национално съфинансиране. Съфинансиране от Паралел ЕАД:1 494 667,31 лв.
  Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, от 18.01.2017 до 18.07.2018 г.  Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на Паралел ЕАД на световния пазар, като се повиши иновационния и производствен капацитет на предприятието, чрез внедряване в производство на иновативна на световно ниво технология за здравословни артикули за съня.  
Иновативният продукт, който ще бъде внедрен в резултат на изпълнение на проекта представлява пълнеж за артикули за съня с увеличена от стандартната дълготрайност, подобрени експлоатационни характеристики, ароматерапия и превенция на съня и е произвеждан чрез безотпадна технология щадяща природната среда. Технологична разработка за оползотворяване на отпадни суровини от прозиводството е плод от 3 годишен труд на развойния отдел на Паралел ЕАД.  Чрез въвеждане на иновативното решение ще сe постигне по–високо качество на продукцията и опазване на околната среда.

Събитието ще се проведе на 02.03.2017г. в 10,00 часа, в сградата на Паралел ЕАД на адрес гр. Севлиево, ул. Стара планина №175.