Новини

eu_bg

20ян. ‘17

Паралел ЕАД изпълнява проект „Иновации за здраве и тонус“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и е на стойност 2 989 334,58 лв., от които 50% - 1 494 667.27лв., безвъзмездна финансова помощ. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, от 18.01.2017 до 18.07.2018 г.

Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на Паралел ЕАД на световния пазар, като се повиши иновационния и производствен капацитет на предприятието, чрез внедряване в производство на иновативна на световно ниво технология за здравословни артикули за съня. 

В резултат на проекта ще се увеличи производствения капацитет на дружеството и ще се разшири пазарния дял на фирмата на световно ниво.