Новини

Новина

08авг. ‘17

Документация за участие в процедура за избор на изпълнител Публична покана с предмет: Закупуване на оборудване за производство на продукти със здравословен пълнеж в 10 обособени позиции

Документация за участие в процедура за избор на изпълнител Публична покана с предмет:  Закупуване на оборудване за производство на продукти със здравословен пълнеж в 10 обособени позиции както следва:

  • Автоматична кроялна система
  • ЛИНИЯ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА МЕБЕЛНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ И ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА СПАНЕ ОТ 100% ОТПАДЪЧНИ ВЛАКНА ДО 100% СВЕЖИ СИЛИКОНИЗИРАНИ ВЛАКНА
  • Автоматична, опаковаща с тънък слой машина

Линия от 2 машини :

  • Универсална машина за покет пружини и Машина за икономичен монтаж на покет пружини
  • Моторизирана, лентова маса за по-производителни поръбващи операции
  • Шевна машина за тропосване на ивици
  • Машина за непрекъснато ватиране с двойна глава
  • Машина за ватиране на декоративна възглавница с двойни глави
  • Машина за зашиване на ципове
  • Конвейер за контрол на качеството

Декларация на кандидата

Изисквания за оферти

Методика за оценка

Образец оферта

Общи условия към договор

Приложение техническа спецификация

Проект на договор доставка Паралел ОП 2017

Публична покана

Сподели

Още новини

procedura2

04май ‘18

Паралел ЕАД обявява процедура с Публична покана за избор на изпълнители с предмет: Избор на изпълнител за СМР - текущ ремонт на помещение за физкултура и спорт и осигуряване на достъп за хора с увреждания.

Паралел ЕАД обявява процедура с Публична покана за избор на изпълнители с предмет: Избор на изпълнител за СМР - текущ ремонт на помещение за физкултура и спорт и осигуряване на достъп за хора с увреждания.

procedura2

23март ‘18

Паралел ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител за доставка на специлизирано фитнес оборудване

Паралел ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител за доставка на специлизирано фитнес оборудване за физическа култура и спорт в Паралел ЕАД по ДБФП № BG05М9OР001-1.008-2379-С01, финансиран по ОПРЧР 2014-2020.

procedura2

23март ‘18

Паралел ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител за внедряване на специализиран софтуер

Паралел ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител за внедряване на специализиран софтуер за управление и развитие на служителите на Паралел ЕАД по ДБФП № BG05М9OР001-1.008-2379-С01, финансиран по ОПРЧР 2014-2020.