Търговски марки

Kovafoam

Фабриката за производство на пенополиуретан Kovafoam е изграден в Производствената база в гр. Севлиево през 2000г.

 В производствения цикъл са използвани технологии от последно поколение и  най-модерна техника на реномирани компании като. В производствения процес  е интегриран затворен технологичен  цикъл, включващ всички етапи на обработка – от суровините до крайния продукт. Изградена е и собствена лаборатория, която стриктно контролира качеството както изходните суровини, така и на готовите продукти.

 Производството на пенополиуретан е оборудвано  със съвременни поточни линии от ново поколение, отговаряйки на най-новите  изисквания за енергийна ефективност, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. Високите стандарти за качество се гарантират от интегрирана система с висока степен на автоматизация на всеки етап от производствения процес.

 Внедрените в ПАРАЛЕЛ ЕАД Система за управление на качеството ISO 9001: 2008 и система за управление на околната среда ISO 14001:2004 гарантират поддържането на високо качество и безопасност при работа. Иновативното високотехнологично оборудване позволява  да се произвеждат продукти, задоволяващи и най-взискателните клиенти.

 

 www.kovafoam.com

kovafoam_new